Què i qui som?

L’AFA, és una associació sense afany de lucre que agrupa les famílies dels alumnes de la nostra escola, treballant en col·laboració amb els diversos membres de la comunitat educativa del centre.

Com associació de famílies som sensibles a la necessitat de conciliar l’horari escolar amb el laboral, i per això intentem aportar solucions adients.

L’AFA de la nostra escola planifica i organitza activitats extraescolars, festes, activitats esportives…per proporcionar un ambient familiar entre la comunitat escolar.

Quins són els nostres objectius?

  • Donar suport a les famíles amb serveis que ens ajudin a conciliar millor treball i família.
  • Organitzar conjuntament amb l’escola, activitats lúdiques, esportives i festives per generar un ambient agradable, familiar i de confiança.
  • Volem promoure i donar continuïtat al Projecte pedagògic del centre a través d’activitats proposades.
IMG_20210408_202224

Álvaro Calvo

Adjunt tresorer
IMG_20210410_140016

Sandra Termes

Comunicació
1618474016467

Anna Bravo

Vicepresidenta-Festes
Darius Solé

Darius Solé

President
1618480022690

Alba Pérez

Xarxes socials
SAVE_20210415_123030

Eva Garcia

Participació
dani

Dani Rodríguez

Web
51EB592E

David Ramírez

Suport
20210415_150405

Judith Riera

Suport
Sara

Sara Rodríguez

Tresorera
Loly

Loly Maza

Secretària

Allò que vol ser l’AFA de l’Acadèmia Igualada.

L’AFA de l’Acadèmia Igualada vol ser, per sobre de tot, un servei. Un servei per a les famílies que necessiten conciliar l’horari laboral i el lectiu amb activitats adreçades als estudiants. L’associació vol suplementar l’aprentatge rebut a l’escola amb activitats, ja siguin esportives com de coneixement.

Unes activitats que són àmpliament debatudes i que mai són a gust de tothom. Malgrat això, s’ha fet una borsa d’activitats extraescolars que seran proposades inicialment.

Però també vol ser un servei a les famílies associades que, massa sovint, es veuen condicionades econòmicament per allò que la tecnologia ens imposa: tauletes i ordinadors, programes informàtics… Un servei condicionat a la quantitat de famílies associades però que, de ben segur, serà un suport ben rebut.

L’AFA subscriurà, a més, una assegurança que cobrirà totes les activitats extraescolars i les demés que, des de l’associació, es vulguin realitzar. El pressupost més econòmic i complet és de Piqué Assegurances, per un import de 530,03 € per una assegurança de responsabilitat civil que inclou activitats d’oci i cultura sense franquícia.

Transparència

La llei exigeix, en l’actualitat, un mínim de transparència financera. Per aquest motiu, l’AFA de l’Acadèmia Igualada publicitarà els seus comptes a cada final de curs en una web específica de l’associació. També publicitarà les actes de les reunions, assemblees i, si escau, de les Comissions de Treball que pertoqui.

Els representants de les famílies associades podran demanar aclariments a través del correu electrònic.

Una aposta per la transparència de primer ordre.