Registrat

Nom d’Usuari: (recomanem usuari ClickEdu)*
Contrasenya*
Correu Electrònic*
Nom del Tutor 1: (indica el nom i els dos cognoms)*
Telèfon del Tutor 1*
Nom del Tutor 2: (indica el nom i els dos cognoms)
Telèfon del Tutor 2
Nom del 1r Fill/a: (indica el nom i els dos cognoms)*
Data de naixement: *
Nom del 2n Fill/a: (indica el nom i els dos cognoms)
Data de naixement:
Nom del 3r Fill/a: (indica el nom i els dos cognoms)
Data de naixement:
Nom del 4rt Fill/a: (indica el nom i els dos cognoms)
Data de naixement:
Nom del 5e Fill/a: (indica el nom i els dos cognoms)
Data de naixement:
Voleu ser socis de l'AFA de l'Acadèmia Igualada (30€/any)*
Autoritzo l’Afa de l’Acadèmia d’Igualada perquè la imatge del nen/a, les dades de qui es faciliten en aquesta fitxa, pugui aparèixer en els mitjans de comunicació, webs i xarxes socials que es considerin oportuns per a la difusió informativa de les activitats que s’organitzen des d’aquesta entitat, la qual se’n fa responsable.